Help & Support

Why should I submit my data to you?

March, 30 2017

Vi kan begära från dig att du skickar en kopia på Legitimation, faktura eller annat intyg som styrker att du är du. Detta är för att för både din och våran säkerhet att ingen annan är bakom ditt konto.

Detta behöver du inte oro dig för som har bara slumpvis valt dig och kan vara utan några särskilda åtankar. Vi lämnar ALDRIG ut dessa utgifter utan domstolsbeslut.

Om du verifierar ditt konto genom att skicka in en kopia på din Legitimation och ditt kreditkort, för din säkerhet stryk över alla siffror förutom dom 4a sista innan du skickar in kreditkortet.

Can’t find what you’re looking for?

Open a ticket