Help & Support

Is there a limit on the number of product variations?

March, 30 2017

No, there is no fixed limit but performance may be reduced if you have a lot of products with a lot of variations. 

Försök håll dig till 2 varianter per produkt, men självklart så kan du ha fler. Detta är för att förenkla för dina kunder.

Till exempel, om du har en produkt som har 5 storlekar, 8 färger och 7 olika modeller (design), så är det bättre att du gör en ny produkt för varje modell. Så du har max 2 olika varianter per produkt.

Can’t find what you’re looking for?

Open a ticket