Help & Support

It’s possible to have a website with two languages?

March, 30 2017

Currently, we do not have this feature.

Behöver du detta så kan du kontakta oss, så gör vi det manuellt och kostnadsfritt*. 

 

* Om du har medlemskap på lägst 12 månader och gäller inte WALK-paketet. Annars tillkommer en kostnad för arbetet.

Can’t find what you’re looking for?

Open a ticket