Help & Support

Kan jag bygga en hemsida, om jag inte äger en domän?

March, 13 2017

Ja! Vår webbplats builder finns inga kräv att du äger en domän. Du kan välja att skapa en anpassad underdomän av Klickon.net.

När du skapar din webbplats byggare med oss, automatiskt tilldela vi dig en underdomän med din webbplats byggmästare nummer som "YOURNAME.klickon.net".

Can’t find what you’re looking for?

Open a ticket